Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
30Kahetseja osaks on arm ja õnnistus, vastupanija osaks karistus ja
 
 needus
Kui sind tabavad kõik need sõnad, õnnistus ja needus, mis ma su
 ette olen pannud, ja sa talletad selle oma südamesse kõigi rahvaste
 keskel, kuhu Issand, su Jumal, sind hajutab,

ja sa pöördud tagasi Issanda, oma Jumala juurde ja kuulad tema
 häält kõiges, nõnda nagu ma täna sind käsin, sina ja su lapsed,
 kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest,

siis pöörab Issand, su Jumal, su saatuse ja halastab su peale
 ning kogub sind taas kõigi rahvaste hulgast, kuhu Issand, su Jumal,
 sind on pillutanud.

Isegi kui su hajutatud oleksid taeva servas, kogub Issand, su
 Jumal, sind sealt ja toob sind sealt ära.

Ja Issand, su Jumal, toob sind sellele maale, mille su vanemad
 pärisid, ja sina pärid selle; ja ta teeb sulle head ning sigitab sind
 rohkem kui su vanemaid.

Ja Issand, su Jumal, lõikab ümber sinu südame ja sinu järglaste
 südamed, et sa armastaksid Issandat, oma Jumalat, kõigest oma
 südamest ja kõigest oma hingest, et sa võiksid elada.

Ja Issand, su Jumal, paneb kõik need needused su vaenlaste
 peale, su vihameeste peale, kes sind taga kiusavad.

Sina aga kuulad jälle Issanda häält ja teed kõigi tema käskude
 järgi, mis ma täna sulle annan.

Ja Issand, su Jumal, annab sulle ülikülluses head kõigis su
 kätetöis, su ihuvilja, karja juurdekasvu ja maa vilja poolest;
 sest Issand on siis jälle rõõmus sinu pärast, millest sinul on kasu,
 nõnda nagu ta oli rõõmus sinu vanemate pärast,

kui sa kuulad Issanda, oma Jumala häält, pidades tema käske ja
 määrusi, mis on kirjutatud sellesse Seaduse raamatusse, kui sa
 pöördud Issanda, oma Jumala poole kõigest oma südamest ja kõigest oma
 hingest.

Sest see käsk, mille ma täna sulle annan, ei ole sulle raske
 täita ega kättesaamatu.

See ei ole taevas, et sa peaksid ütlema: „Kes läheks meie eest
 taevasse ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita?”

Ega ole see mere taga, et sa peaksid ütlema: „Kes läheks meie
 eest mere taha ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja
 täita?”

Vaid sõna on sinule väga ligidal, sinu suus ja sinu südames, et
 seda täita.

Vaata, mina panen täna su ette elu ja hea, surma ja kurja,
kui ma täna sind käsin armastada Issandat, oma Jumalat, käies
 tema teedel ja pidades tema käske, määrusi ja seadlusi, et sa
 võiksid elada ja paljuneda, ja et Issand, su Jumal, õnnistaks sind
 sellel maal, kuhu sa lähed, et seda pärida.

Aga kui su süda pöördub ja sa ei kuula, vaid lased ennast
 ahvatleda ja kummardad teisi jumalaid ning teenid neid,

siis ma annan täna teile teada, et te tõesti hukkute; te ei ela
 kaua sellel maal, kuhu sa lähed üle Jordani, et minna seda pärima.

Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen
 pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et
 sina ja su sugu võiksite elada,

armastades Issandat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja
 hoidudes tema poole! Sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa
 võiksid elada maal, mille Issand on vandega tõotanud anda su
 vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile.”