Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
27Seaduse kivid Eebali mäel Ja Mooses koos Iisraeli vanematega andis rahvale käsu, öeldes: „Pidage kõiki käske, mis ma täna teile annan!
Sel päeval, mil te lähete üle Jordani maale, mille Issand, su Jumal, sinule annab, püstita enesele suured kivid ja võõpa need lubjaga!
Ja kirjuta nende peale kõik selle Seaduse sõnad, kui sa oled läinud üle jõe, et jõuda maale, mille Issand, su Jumal, sinule annab, maa, mis piima ja mett voolab, nagu Issand, su vanemate Jumal, sinule on öelnud.
Ja kui te olete läinud üle Jordani, siis püstitage Eebali mäele need kivid, nagu ma täna teid olen käskinud, ja võõbake need lubjaga!
Ja ehita sinna altar Issandale, oma Jumalale, altar kividest, mille külge sa ei tohi panna raudriista!
Tahumata kividest ehita Issanda, oma Jumala altar ja ohverda sellel põletusohvreid Issandale, oma Jumalale!
Ja tapa tänuohvreid, söö seal ja ole rõõmus Issanda, oma Jumala ees!
Ja kirjuta kivide peale kõik selle Seaduse sõnad hästi selgesti!”
Ja Mooses ja leviitpreestrid rääkisid kogu Iisraeliga, öeldes: „Vaiki ja kuule, Iisrael! Täna oled sa saanud Issanda, oma Jumala rahvaks.
Kuule siis Issanda, oma Jumala häält ja tee tema käskude ja seaduste järgi, mis ma täna sinule annan!”
Needmine Eebali mäel Ja Mooses andis sel päeval rahvale käsu, öeldes:
„Kui te olete läinud üle Jordani, siis seisku need rahva õnnistamiseks Gerisimi mäel: Siimeon, Leevi, Juuda, Issaskar, Joosep ja Benjamin.
Ja need seisku needmiseks Eebali mäel: Ruuben, Gaad, Aaser, Sebulon, Daan ja Naftali.
Ja leviidid võtku sõna ning öelgu kõigile Iisraeli meestele valju häälega:
„Neetud olgu igaüks, kes valmistab nikerdatud või valatud kuju jäleduseks Issandale, sepa kätetöö, ja seab selle üles salaja!” Ja kogu rahvas kostku ning öelgu: „Aamen!” + Aamen ('kindel', 'usaldatav') on sõna, mida kasutatakse kinnitussõnana, kui ühinetakse teise poolt öeldud palve, ülistuse või vandega.  
„Neetud olgu, kes põlgab oma isa ja ema!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!”
„Neetud olgu, kes nihutab paigast oma ligimese piirimärgi!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!”
„Neetud olgu, kes eksitab pimeda teelt!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!”
„Neetud olgu, kes väänab võõra, vaeslapse ja lesknaise õigust!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!”
„Neetud olgu, kes magab oma isa naise juures, sest ta tõstab üles oma isa hõlma!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!”
„Neetud olgu, kes ühtib mõne loomaga!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!”
„Neetud olgu, kes magab oma õe, oma isa tütre või oma ema tütre juures!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!”
„Neetud olgu, kes magab oma ämma juures!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!”
„Neetud olgu, kes oma ligimese salaja maha lööb!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!”
„Neetud olgu, kes võtab meelehead inimese mahalöömiseks, süütu vere valamiseks!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!”
„Neetud olgu, kes ei pea selle Seaduse sõnu ega tee nende järgi!” Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!”