Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Leer puhastatakse pidalitõbistest ja roojastest Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Käsi Iisraeli lapsi, et nad saadaksid leerist ära kõik
 pidalitõbised ja kõik, kellel on voolus, ja kõik, kes on roojased
 surnu pärast!

Saatke ära niihästi meesterahvas kui naisterahvas; saatke nad
 väljapoole leeri, et nad ei roojastaks oma leeri, kus mina elan nende
 keskel!”

Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda ja saatsid need väljapoole leeri;
 nõnda nagu Issand oli Moosest käskinud, nõnda Iisraeli lapsed tegid.

Hüvituse seadus Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Ütle Iisraeli lastele: Kui mees või naine teeb mõne inimliku
 patu ega ole ustav Issandale, ja see hing saab süüdlaseks,

siis ta peab tunnistama oma pattu, mis ta on teinud, ja ta
 hüvitagu oma eksimus täies ulatuses ning lisagu sellele viies osa ja
 andku sellele, kelle vastu ta eksis!

Aga kui sel mehel ei ole pärijat, kelle kätte võlga tasuda, siis
 kuulub tasutav võlg Issandale, see tähendab preestrile, lisaks
 lepitusjäärale, kellega ta toimetab tema eest lepitust.

Ka iga tõstelõiv kõigist Iisraeli laste pühadest andidest, mida
 nad toovad preestrile, on preestri oma.

Iga mehe pühitsetud annid on preestri omad; mis keegi annab
 preestrile, on preestri oma.”

Seadus armukadeduse puhuks Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui mõne mehe naine rikub
 abielu ja on tema vastu truuduseta,

ning keegi magab sugutades tema juures, mis jääb varjatuks tema
 mehe silma eest, ilma et naist avastataks, kuigi ta on ennast
 roojastanud, aga tema vastu ei ole tunnistajat ja teda ei ole tabatud,

meest aga valdab armukadeduse vaim ja ta armukadestab oma naist,
 kes ennast on roojastanud, või valdab teda armukadeduse vaim ja ta
 armukadestab oma naist, kuigi see ei ole ennast roojastanud,

siis viigu mees oma naine preestri juurde ja viigu tema eest
 ohvrianniks üks kann odrajahu; aga ta ärgu valagu selle peale
 õli ja ärgu pangu selle peale viirukit, sest see on
 armukadeduse-roaohver, meenutus-roaohver, mis meenutab süüd.

Ja preester toogu naine ja pangu ta seisma Issanda ette!
Ja preester võtku pühitsetud vett saviastjasse ja preester võtku
 elamu põrandalt põrmu ning pangu vette!

Ja preester pangu naine seisma Issanda ette, päästku valla naise
 juuksed ning andku ta käte peale meenutus-roaohver, see on
 armukadeduse-roaohver; ja preestri käes olgu kibe needevesi!

Ja preester vannutagu naist ning öelgu temale: Kui keegi ei ole
 maganud su juures ja kui sa ei ole ennast roojastades hüljanud oma
 meest, siis ärgu sul olgu mingit viga sellest needeveest!

Aga kui sa oled hüljanud oma mehe, ja kui sa oled ennast
 roojastanud ning keegi teine mees, mitte su oma mees, on sind
 magatanud -

siis preester vannutagu seda naist sajatusevandega ja preester
 öelgu naisele: Issand pangu sind sajatuseks ja vandumiseks su rahva
 sekka! Issand lasku su niuded kiduda ja su kõht paisuda!

Mingu see needevesi su sisikonda, et su kõht paisuks ja niuded
 kiduksid! Ja naine öelgu: Aamen, aamen!

Ja preester kirjutagu need sajatused raamatusse ning uhtku seda
 kibeda veega!

Siis ta andku naisele juua kibedat needevett ja see needevesi
 mingu temasse kibedaks piinaks!

Ja preester võtku naise käest armukadeduse-roaohver ja kõigutagu
 roaohvrit Issanda ees ning viigu see altarile!

Ja preester võtku roaohvrist peotäis selle lõhnavaks ohvriosaks
 ning süüdaku altaril põlema; ja seejärel andku ta naisele vett juua!

Ja kui ta on andnud temale vett juua, siis sünnib temaga nõnda:
 kui ta ennast on roojastanud ja on hüljanud oma mehe, siis läheb
 needevesi temasse kibedaks piinaks ning ta kõht paisub ja niuded
 kiduvad, ja naine saab sajatuseks oma rahva seas.

Aga kui naine ei ole ennast roojastanud, vaid on puhas, siis ta
 on süüta ja võib sigitada ihuvilja.

See on seadus armukadeduse puhul. Kui naine on hüljanud oma mehe
 ja on ennast roojastanud,

või kui meest valdab armukadeduse vaim ja ta armukadestab oma
 naist, siis seadku ta naine Issanda ette ja preester talitagu naisega
 täiesti selle seaduse järgi!

Mees olgu vaba süüst, aga niisugune naine kandku oma
 süüd!”