Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
19Puhastusvesi punase lehma tuhast Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes:
„See on Seaduse määrus, mille Issand on andnud, öeldes:
 Ütle Iisraeli lastele, et nad tooksid sulle ühe punase veatu lehma,
 kellel ei ole kehalist viga, kelle peale veel ei ole iket pandud.

Andke see preester Eleasarile; see viidagu väljapoole leeri ja
 tapetagu tema silma all!

Siis preester Eleasar võtku oma sõrmega verd ja piserdagu verd
 kogudusetelgi esikülje poole seitse korda!

Ja lehm põletatagu tema silma all; selle nahk, liha ja veri
 põletatagu koos sisikonnaga!

Ja preester võtku seedripuud, iisopit ja helepunast lõnga ja
 visaku need keset lehmapõletust!

Siis preester pesku oma riided ja loputagu oma ihu veega;
 seejärel ta võib tulla leeri; aga preester on õhtuni roojane!

Ka see, kes selle põletas, pesku oma riided veega ja loputagu
 oma ihu veega, ja ta on õhtuni roojane!

Aga üks puhas mees koristagu kokku lehma tuhk ja pangu see
 väljapoole leeri ühte puhtasse paika; seda säilitatagu Iisraeli laste
 kogudusele puhastusvee jaoks! See on patuohver.

Ja kes lehma tuha kokku koristab, pesku oma riided, ja ta on
 õhtuni roojane. See olgu igaveseks seaduseks Iisraeli lastele ja
 võõrale, kes elab nende keskel!

Kes puudutab mõne inimese laipa, see on seitse päeva roojane.
Ta puhastagu ennast kolmandal ja seitsmendal päeval, siis ta
 saab puhtaks; aga kui ta kolmandal ja seitsmendal päeval ennast ei
 puhasta, siis ta ei saa puhtaks.

Igaüks, kes puudutab surnut, mõnda surnud inimest, aga ei
 puhasta ennast, see roojastab Issanda eluaset ja see hing tuleb
 hävitada Iisraelist, sest tema peale ei ole piserdatud puhastusvett:
 ta on roojane, tema roojasus on üha ta peal!

Niisugune on seadus, kui inimene sureb telgis: igaüks, kes
 tuleb telki, ja igaüks, kes on telgis, on seitse päeva roojane.

Ja iga lahtine astja, mis ei ole pealt kinni seotud, on roojane.
Ja igaüks, kes väljal puudutab mõõgaga tapetut või muidu
 surnut, või inimese luud või hauda, on seitse päeva roojane.

Aga seesuguse roojase pärast võetagu põletatud patuohvri põrmu
 ja valatagu selle peale astjasse värsket vett!

Siis võtku üks puhas mees iisopit ja kastku vette ning
 piserdagu telgi ja kõigi riistade peale, samuti inimeste peale,
 kes seal olid, ja selle peale, kes puudutas luud või tapetut või
 muidu surnut või hauda!

Ja see puhas piserdagu kolmandal ja seitsmendal päeval
 seda roojast ja puhastagu teda seitsmendal päeval; aga see
 roojane pesku oma riided ja loputagu ennast veega, siis ta saab
 õhtul puhtaks!

Aga mees, kes saab roojaseks ega puhasta ennast, tuleb hävitada
 koguduse seast, sest ta on roojastanud Issanda pühamut; tema peale ei
 ole piserdatud puhastusvett, ta on roojane.

See olgu neile igaveseks seaduseks! Ja kes piserdab
 puhastusvett, pesku oma riided, ja kes puudutab puhastusvett, on
 õhtuni roojane!

Ja kõik, mida puudutab roojane, saab roojaseks, ja inimene, kes
 puudutab teda, on õhtuni roojane.”