Piibel.NET
Teine Saamueli raamat2. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
9Taaveti suuremeelsus Mefiboseti vastu Ja Taavet ütles: „Kas on veel kedagi, kes Sauli soost on järele
 jäänud, et ma Joonatani pärast saaksin temale head teha?”

Sauli perel oli olnud sulane, Siiba nimi, ja tema kutsuti
 Taaveti juurde. Kuningas küsis temalt: „Kas sina oled Siiba?” Ja ta
 vastas: „Jah, su sulane on see!”

Ja kuningas küsis: „Kas ei ole enam kedagi Sauli soost, kellele
 ma saaksin osutada Jumala heldust?” Ja Siiba vastas kuningale: „On
 veel olemas Joonatani poeg, jalust vigane.”

Ja kuningas küsis temalt: „Kus ta on?” Ja Siiba vastas
 kuningale: „Vaata, ta on Maakiri, Ammieli poja kojas Lo-Debaris.”

Siis kuningas Taavet läkitas talle järele ja laskis ta tuua Maakiri,
 Ammieli poja kojast Lo-Debarist.

Kui Mefiboset, Sauli poja Joonatani poeg, tuli Taaveti juurde,
 siis heitis ta silmili maha ja kummardas. Ja Taavet ütles:
 „Mefiboset!” Ja tema vastas: „Vaata, su sulane on siin.”

Ja Taavet ütles temale: „Ära karda, sest ma tahan tõesti teha
 sulle head su isa Joonatani pärast ja anda sulle tagasi kõik su isa
 Sauli põllud! Ja sa ise saad alaliselt süüa leiba minu lauas.”

Ja tema kummardas ning ütles: „Kes olen mina, su sulane, et sa
 oled vaadanud minusuguse surnud koera peale?”

Siis kutsus kuningas Siiba, Sauli sulase, ja ütles temale:
 „Kõik, mis on olnud Sauli ja kogu ta soo päralt, olen ma andnud su
 isanda pojale.

Sina pead temale maad harima, sina ja su pojad ja su sulased,
 ja pead temale tooma, et su isanda pojal oleks leiba süüa. Ja
 Mefiboset, su isanda poeg, sööb alaliselt leiba minu lauas.” Siibal
 oli viisteist poega ja kakskümmend sulast.

Ja Siiba ütles kuningale: „Nõnda nagu mu isand kuningas oma
 sulast käsib, nõnda su sulane teeb.” Ja Mefiboset sõi Taaveti lauas
 nagu üks kuningapoegi.

Ja Mefibosetil oli väike poeg, Miika nimi; ja kõik Siiba koja
 elanikud olid Mefiboseti sulased.

Ja Mefiboset elas Jeruusalemmas, sest ta sõi alaliselt kuninga
 lauas; ta lonkas mõlemat jalga.