Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
39Preestrite ametiriiete valmistamine Ja kootud riided pühamu teenistuseks tehti sinisest,
 purpurpunasest ja helepunasest lõngast; samuti tehti Aaronile pühad
 riided, nagu Issand Moosest oli käskinud.

Õlarüü tehti kuldsest, sinisest, purpurpunasest ja
 helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest.

Kuldplaadid taoti õhukeseks ja lõigati kiududeks, et neid
 kunstipäraselt kududa sinise, purpurpunase ja helepunase lõnga
 ning linase lõime sekka.

Õlarüüle tehti ühendatud õlatükid, mõlemast otsast seotud.
Kunstipärane kinnitusvöö selle küljes oli sellega ühest tükist ja
 samasugune töö kuldsest, sinisest, purpurpunasest ja
 helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest, nagu Issand
 Moosest oli käskinud.

Siis ümbritseti kuldäärisega karneoolikivid, millesse olid
 pitsatitaoliselt uurendatud Iisraeli poegade nimed.

Need asetati õlarüü õlatükkidele kui mälestuskivid Iisraeli
 poegadele, nagu Issand Moosest oli käskinud.

Rinnakilp tehti kunstipäraselt kootuna, nagu oli tehtud õlarüügi,
 kuldsest, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning
 korrutatud linasest lõimest.

See oli neljanurgeline; rinnakilp oli tehtud kahekordsena,
 vaksapikkune ja vaksalaiune kahekordselt.

See kaeti nelja rea kalliskividega: rubiin, topaas, smaragd
 ridamisi esimeses reas;

teises reas: türkiis, safiir, jaspis;
kolmandas reas: hüatsint, ahhaat, ametüst;
neljandas reas: krüsoliit, karneool, nefriit; kuldäärisest
 ümbritsetuna olid need oma asemeis.

Kivid olid vastavalt Iisraeli poegade nimedele nende
 kaheteistkümne nimega, igal pitsatitaoliselt uurendatud nimi
 vastavalt kaheteistkümnele suguharule.

Rinnakilbile tehti puhtast kullast nööritaoliselt keerutatud ketid.
Siis tehti kaks kuldäärist ja kaks kuldrõngast; need mõlemad
 rõngad kinnitati rinnakilbi kahe nurga külge.

Ja need kaks kuldnööri pandi mõlemasse rõngasse rinnakilbi nurkadel.
Mõlema nööri mõlemad otsad kinnitati mõlema äärise külge
 ja need kinnitati õlatükkidele õlarüü esiküljes.

Siis tehti kaks kuldrõngast ja need pandi rinnakilbi kahte
 nurka, selle ääre külge, mis on seespool vastu õlarüüd.

Siis tehti veel kaks kuldrõngast ja need kinnitati õlarüü
 mõlema õlatüki külge, selle esikülje allosasse, ühenduskohale
 ülespoole õlarüü vööd.

Rõngastega rinnakilp seoti sinise nööriga õlarüü rõngaste
 külge, nõnda et see oli ülalpool õlarüü vööd, ja et rinnakilp ei
 saanud lahti tulla õlarüü küljest, nagu Issand Moosest oli käskinud.

Õlarüü ülekuub tehti üleni sinisest lõngast kootuna.
Ülekuue pea avaus oli nagu raudrüü avaus: avause ümber oli äär,
 et see ei rebeneks.

Ülekuue palistuse külge tehti granaatõunad sinisest,
 purpurpunasest ja helepunasest korrutatud lõngast.

Siis tehti puhtast kullast kellukesed ja need kinnitati
 granaatõunte vahele ümber ülekuue palistuse, granaatõunte vahele:

kelluke ja granaatõun, kelluke ja granaatõun ümber
 teenistusülekuue palistuse, nagu Issand Moosest oli käskinud.

Aaronile ja tema poegadele tehti kootud linased särgid,
linasest riidest peakate ja linasest riidest mähitavad
 peamähised, linased korrutatud lõngast püksid,

ja korrutatud linasest, sinisest, purpurpunasest ja
 helepunasest lõngast kunstipäraselt tehtud vöö, nagu Issand Moosest
 oli käskinud.

Puhtast kullast tehti laubaehe, püha kroon, ja selle peale
 kirjutati pitsatiuurenduse sarnaselt kiri: „Issandale pühitsetud.”

Selle külge kinnitati sinine nöör, millega see seoti üles
 peakatte külge, nagu Issand Moosest oli käskinud.

Kogudusetelgi ja selle riistade valmimine Nõnda valmis kogu töö: elamu, kogudusetelk. Iisraeli lapsed
 tegid kõik. Nõnda nagu Issand Moosest oli käskinud, nõnda nad tegid.

Siis nad tõid Moosese juurde elamu, telgi ja kõik selle riistad,
 haagid, lauad, põiklatid, sambad ja jalad,

katte punastest jääranahkadest, katte merilehmanahkadest,
 katva eesriide,

tunnistuslaeka ja selle kangid, lepituskaane,
laua kõigi selle riistadega, ohvrileivad,
puhtast kullast lambijala lampidega lampide reastuses, ja kõik
 selle riistad, valgustusõli,

kuldaltari, võideõli, healõhnalisi suitsutusrohte, telgi ukse katte,
vaskaltari ja vaskvõrestiku selle küljes, selle kangid ja kõik
 riistad, pesemisnõu ja selle jala,

õue eesriided, selle sambad ja jalad, õuevärava katte, selle
 nöörid ja vaiad, kõik riistad kogudusetelgi teenistuseks,

ametiriided pühamu teenistuseks, preester Aaroni pühad riided ja
 tema poegade preestriameti riided.

Täpselt, nagu Issand Moosest oli käskinud, nõnda olid Iisraeli
 lapsed teinud kõik selle töö.

Ja Mooses vaatas kõike seda tööd ja näe, nad olid selle teinud,
 nagu Issand oli käskinud. Nad olid just nõnda teinud. Ja Mooses
 õnnistas neid.