Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
36Betsaleel ja Oholiab saavad Issandalt ülesande Betsaleel ja Oholiab ning kõik oskusega mehed, kellele Issand on
 andnud tarkuse ja mõistuse, et nad teaksid, kuidas teha kõiki töid
 pühamu ehitamisel, tehku kõik, nagu Issand on käskinud!”

Ülirikkalik tõstelõiv kogudusetelgi ehitamiseks Siis Mooses kutsus seda tegema Betsaleeli ja Oholiabi ning kõik
 osavad mehed, kellele Issand oli andnud tarkust südamesse, igaühe,
 keda ta süda sundis tööle minema.

Ja nemad võtsid Mooseselt vastu kogu tõstelõivu, mida Iisraeli
 lapsed olid toonud pühamu ehitustööks, mis neil tuli teha. Aga temale
 toodi igal hommikul veel vabatahtlikke ande.

Siis tulid kõik need osavad, kes tegid kõiki pühamu töid, igaüks
 oma töö juurest, mida ta parajasti oli tegemas,

ja rääkisid Moosesega, öeldes: „Rahvas toob rohkem, kui on tarvis
 selle töö tegemiseks, mida Issand on käskinud teha.”

Siis Mooses käskis leeris kuulutada ja öelda: „Ükski mees ja naine
 ärgu töötagu enam pühamu tõstelõivu jaoks!” Siis rahvas enam ei toonud,

sest tagavara oli küllaldane kogu tööks, mida tuli teha, ja
 jäi ülegi.

Kogudusetelgi ehitamine Siis tegid kõik oskusega mehed töötegijate hulgast elamu kümnest
 vaibast, mis olid korrutatud linasest lõimest ning sinisest,
 purpurpunasest ja helepunasest lõngast kunstipäraselt sissekootud keerubitega.

Iga vaiba pikkus oli kakskümmend kaheksa küünart ja iga vaiba
 laius neli küünart; kõigil vaipadel olid samad mõõdud.

Viis vaipa seoti üksteisega kokku, samuti seoti ka viis teist
 vaipa üksteisega kokku.

Siis tehti sinised aasad esimese vaiba servale, äärmisele
 esimeses reastuses; samasugused tehti ka teise reastuse äärmise vaiba
 servale.

Viiskümmend aasa tehti esimesele vaibale ja viiskümmend aasa
 tehti vaiba servale, mis oli teises reastuses; aasad olid üksteisega kohakuti.

Siis tehti viiskümmend kuldhaaki ja vaibad ühendati üksteise
 külge; nõnda sai täielik elamu.

Siis tehti kitsekarvadest vaibad telgiks elamu kohale; neid
 vaipu tehti üksteist.

Iga vaiba pikkus oli kolmkümmend küünart ja iga vaiba laius neli
 küünart; üheteistkümnel vaibal olid samad mõõdud.

Siis seoti kokku viis vaipa eraldi ja kuus vaipa eraldi.
Vaiba servale, äärmisele reastuses, tehti viiskümmend aasa,
 samuti tehti vaiba servale teises reastuses viiskümmend aasa.

Siis tehti viiskümmend vaskhaaki telgi ühendamiseks üheks tervikuks.
Ja telgile tehti kate punastest jääranahkadest ning selle peale
 veel kate merilehmanahkadest.

Elamule tehti püstipandavad lauad akaatsiapuust.
Iga laua pikkus oli kümme küünart ja iga laua laius oli
 poolteist küünart.

Igal laual oli kaks tappi, mis olid üksteisega ühendatud; nõnda
 tehti kõik elamu lauad.

Ja elamule tehti laudu: kakskümmend lauda lõunapoolse külje
 jaoks lõuna suunas.

Kahekümnele lauale tehti alla nelikümmend hõbejalga: kaks jalga
 iga laua alla mõlema tapi jaoks.

Elamu teise külje jaoks põhja suunas tehti kakskümmend lauda
ja nende nelikümmend hõbejalga: kaks jalga iga laua all.
Aga elamu läänepoolse tagakülje jaoks tehti kuus lauda.
Ja kaks lauda tehti elamu tagakülje nurkade jaoks.
Need moodustasid kaksiklauad, mis olid ühendatud alt üles kuni
 esimese rõngani; nõnda tehti nende mõlemaga mõlema nurga jaoks.

Neid oli siis kaheksa lauda ja nende hõbejalgu oli kuusteist
 jalga: kaks jalga iga laua all.

Siis tehti akaatsiapuust põiklatid: viis latti elamu ühe külje
 laudade jaoks,

viis latti elamu teise külje laudade jaoks ja viis latti elamu
 laudade jaoks läänepoolses tagaküljes.

Keskmine põiklatt tehti kulgema keset laudu servast servani.
Lauad karrati kullaga ja neile tehti kuldrõngad lattide
 asemeiks; ka latid karrati kullaga.

Siis tehti eesriie sinisest, purpurpunasest ja
 helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest; see tehti
 kunstipäraselt sissekootud keerubitega.

Sellele tehti neli akaatsiapuust sammast ja need karrati
 kullaga; nende haagid olid kullast ja neile valati neli hõbejalga.

Siis tehti telgi uksele kate sinisest, purpurpunasest ja
 helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest kunstipäraselt kootuna,

ja selle viis sammast ning nende haagid. Nende nupud ja põrgad
 karrati kullaga; nende viis jalga tehti vasest.