Piibel.NET
Teine Makkabite raamat2. Makkabite
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Jeremija korraldused vangistatuile Aga kirjadest leitakse, et prohvet Jeremija käskis
 vangiviidavail kaasa võtta tule, millest eespool on räägitud,

ja et prohvet manitses vangiviidavaid, andes neile kaasa
 hoiatuse, et nad ei unustaks Issanda seadlusi ega laseks eksitada oma
 meelt, nähes kuld- ja hõbekujusid ning nende ilu.

Ja muud seesugust üteldes manitses ta neid, et nad ei laseks
 Seadust kaduda oma südamest.

Kirjades on veel, kuidas prohvet Jumala käsul oli käskinud
 kogudusetelki ja seaduselaegast endale järgneda, kui ta läks mäele,
 kuhu Mooses oli tõusnud Jumala pärisosa nägemiseks.

Kui Jeremija oli sinna tulnud, siis ta leidis koopataolise ruumi
 ja viis sinna kogudusetelgi, seaduselaeka ja suitsutusaltari ning
 sulges sissepääsu.

Mõned, kes teda olid saatnud, tulid pärast sinna, et tähistada
 teed, aga nad ei suutnud seda leida.

Kui Jeremija sellest teada sai, siis ta sõitles neid ja ütles:
 „See paik peab jääma tundmatuks, kuni Jumal jälle kogub rahva ja
 halastab tema peale.

Siis Issand teeb kõik avalikuks ning Issanda auhiilgus ja pilv
 saavad nähtavaks, nõnda nagu see oli Moosese ajal, ja nõnda nagu
 Saalomon palus, et seda paika suuresti pühitsetaks.”

Seal jutustati ka, kuidas tema, kes oli tark, tõi ohvri templi
 pühitsemisel pärast selle valmimist.

Nõnda nagu Mooses palus Issandat ja tuli langes taevast ning
 põletas ohvri, nõndasamuti palus ka Saalomon, ja tuli, mis langes,
 neelas põletusohvri.

Ja Mooses ütles: „Sellepärast, et patuohvrit ei ole söödud, on
 see põletatud.”

Nõndasamuti pidas ka Saalomon püha kaheksa päeva.
Nehemja raamatukogu Sedasama on kirjeldatud ka Nehemja ülestähendustes ja
 mälestustes, nõnda nagu sedagi, kuidas ta asutas raamatukogu, kogudes
 kokku raamatud kuningate ja prohvetite kohta, samuti Taaveti
 kirjatööd ja kuningate kirjad annetuste kohta templi heaks.

Nõndasamuti kogus ka Juudas kokku kõik need raamatud, mis olid
 hajutatud meil olnud sõja tõttu, ja need on nüüd meie käes.

Kui vajate neid, siis läkitage mehi neid tooma!
Kutse tulla templi pühitsemisele Kuna me nüüd tahame pühitseda templi puhastust, siis kirjutame
 teile. Te teete hästi, kui teiegi neid päevi pühitsete!

Aga Jumal, kes on päästnud kogu oma rahva ja on kõigile andnud
 pärisosa, kuningriigi, preestriameti ja pühitsuse,

nõnda nagu ta Seaduses on tõotanud, selle Jumala peale meie
 loodame, et ta peagi halastab meie peale ja kogub meid kõikjalt taeva
 alt pühasse paika. Sest tema on meid päästnud suurest õnnetusest ja on
 selle paiga puhastanud.”

Ajalookirjutaja eessõna Aga Juudas Makkabi ja tema vendade lugu, ja suure templi
 puhastamine ning altari pühitsemine,

edasi sõjad Antiohhos Epifanese ja tema poja Eupatori vastu,
ja taevast tulnud ilmutused neile, kes juutluse eest võitlesid
 vapralt ja andumusega, nõnda et nemad, hoolimata sellest, et neid oli
 vähe, vallutasid kogu maa ning ajasid ära paganate hulgad

ja said jälle tagasi kogu maailmas kuulsa pühamu, vabastasid
 linna ja taastasid kadumisele määratud Seaduse, sest et Issand
 oma suures heatahtlikkuses oli neile armulik -

kõike seda, millest küreenelane Jaason on jutustanud viies
 raamatus, tahame püüda lühidalt kokku võtta ühte raamatusse.

Sest nähes arvude kuhjumist ja raskust, mis andmete rohkuse
 tõttu on neil, kes tahavad süveneda ajaloolistesse kirjeldustesse,

oleme kavatsenud valmistada meelelahutust neile, kes tahavad
 lugeda, aga hõlbustust neile, kes meelsasti tahavad loetut
 meeles pidada, et see oleks kasuks kõigile, kelle kätte raamat satub.

Ent meil, kes võtsime endale lühendamise vaeva, ei olnud see
 kerge töö, küll aga nõudis higi ja unetuid öid,

nagu ei ole kerge ka võõruspeo valmistajal ja sellel, kes tahab
 teistele kasulik olla, ometi tahame paljude tänulikkuse pärast seda
 vaeva näha.

Üksikasjade täpse uurimise me jätame ajalookirjutaja hooleks,
 omalt poolt aga tahame hoolikalt täita lühendamise nõudeid.

Sest nõnda nagu uue hoone ehitaja tunneb muret kogu ehituse
 pärast, kujuri ja maalija hooleks on aga ilustused,
 nõnda on minu arvates lugu ka meiega.

Algupärase ajaloo kirjutaja ülesandeks on süvenemine ja
 asjaolude põhjalik esitus ning igakülgne käsitlus,

ümberjutustuse valmistajale on aga lubatav lühendada
 väljendusviisi ja vältida liigset laialivalguvust.

Nüüd siis, olles seda eessõnale lisanud, alustame jutustust. Sest
 oleks sõgedus teha palju sõnu enne jutustust, mistõttu jutustus ise
 jääks lühemaks.