Piibel.NET
Esimene Moosese raamat1. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
7Noa ja veeuputus Ja Issand ütles Noale: „Mine sina ja kogu su
 pere laeva, sest ma olen näinud, et sa selle rahvapõlve seas
 minu ees õige oled.

Võta enesele kõigist puhtaist loomadest seitse
 paari, isane ja emane; ja loomadest, kes puhtad ei ole, kaks
 - isane ja emane.

Nõndasamuti lindudest taeva all seitse paari,
 isane ja emane, et nende sugu jääks elama kogu maa peale.

Sest juba seitsme päeva pärast ma lasen vihma
 sadada maa peale nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd, ja ma
 kaotan maapinnalt kõik olendid, keda ma olen teinud!”

Ja Noa tegi kõik nõnda, nagu Issand teda käskis.
Ja Noa oli kuussada aastat vana, kui uputusvesi
 maa peale tuli.

Ja Noa läks laeva, ja ta pojad ja ta naine ja ta
 poegade naised temaga, veeuputuse eest.

Puhtaist loomadest ja loomadest, kes puhtad ei
 ole, ja lindudest ja kõigist, kes maa peal roomavad,

tulid kahekesi Noa juurde laeva isane ja emane,
 nõnda nagu Jumal Noale oli käsu andnud.

Ja seitsme päeva pärast tuli veeuputus maa peale.
Sel aastal, mil Noa kuussada aastat vanaks sai,
 teise kuu seitsmeteistkümnendal päeval, otse selsamal päeval
 puhkesid kõik suure sügavuse allikad ja taevaluugid tehti lahti.

Ja sadu tuli maa peale nelikümmend päeva ja
 nelikümmend ööd.

Otse selsamal päeval läksid Noa ja Noa pojad
 Seem ja Haam ja Jaafet ning Noa naine ja kolm ta poegade naist
 üheskoos laeva,

nemad ja kõik metsloomad oma liikide järgi,
 ja kõiksugu kariloomad oma liikide järgi, ja kõiksugu roomajad,
 kes maa peal roomavad, oma liikide järgi, ja kõiksugu lendajad
 oma liikide järgi, kõik linnud, kõik tiivulised.

Ja need tulid Noa juurde laeva kahekaupa kõigest
 lihast, kus eluvaim sees on.

Ja need, kes sisse läksid, olid isane ja emane
 kõigest lihast, nõnda nagu Jumal temale oli käsu andnud. Ja
 Issand sulges ukse tema tagant.

Siis tuli nelikümmend päeva veeuputust maa peale;
 vesi tõusis ja tõstis laeva, nõnda et see kerkis maast kõrgele.

Ja vesi võttis võimust ning seda sai maa peal
 väga palju, ja laev liikus veepinnal.

Ja vesi võttis maa peal väga võimust ja
 kõik kõrged mäed kogu taeva all kaeti.

Vesi tõusis neist viisteist küünart kõrgemale,
 nõnda et mäed olid kaetud.

Siis heitis hinge kõik liha, mis maa peal liikus,
 niihästi linnud kui kariloomad ja metsloomad ja kõik roomajad, kes
 maa peal roomasid, ja kõik inimesed ka.

Kõik, kellel eluvaimu hingus ninas oli, kõik,
 kes olid kuival maal, need surid.

Nõnda hävitati kõik olendid, kes maa peal olid;
 niihästi inimesed kui loomad ja roomajad, ja linnud taeva all
 hävitati maa pealt, järele jäid ainult Noa ja need, kes
 temaga laevas olid.

Ja vesi võimutses maa peal sada viiskümmend päeva.