Piibel.NET
Esimene Moosese raamat1. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
23Saara surm. Aabraham ostab sugukonna haua Ja Saara elas sada kakskümmend seitse aastat; nii palju oli
 Saaral eluaastaid.

Saara suri Kirjat-Arbas, see on Hebronis, Kaananimaal; ja
 Aabraham tuli Saarat leinama ja taga nutma.

Siis Aabraham tõusis üles oma surnu juurest ja rääkis
 hettidega, öeldes:

„Mina olen teie juures võõras ja majaline. Andke mulle eneste
 juurde pärandhaud, et saaksin matta surnu oma silma eest.”

Ja hetid vastasid Aabrahamile, öeldes temale:
„Kuule meid, isand! Sina oled Jumala vürst meie keskel. Mata oma
 surnu meie kõige paremasse hauda! Ükski meist ei keela sulle oma
 hauda su surnu matmiseks.”

Aga Aabraham tõusis ning kummardas maa rahva, hettide ees
ja rääkis nendega, öeldes: „Kui see on teile meeltmööda, et ma
 oma surnu oma silma eest ära matan, siis kuulge mind ja
 mõjustage minu kasuks Efronit, Sohari poega,

et ta mulle annaks temale kuuluva Makpela koopa, mis on ta välja
 servas. Ta andku see mulle täie hinna eest pärushauaks teie
 keskel!”

Aga Efron istus hettide hulgas; ja hett Efron vastas
 Aabrahamile hettide kuuldes, kõigi juuresolekul, kes ta linna
 väravast läbi käisid, ja ütles:

„Ei, mu isand! Kuule mind! Ma annan sulle välja, samuti ma annan
 sulle koopa, mis sellel asub; ma annan selle sulle oma
 rahvuskaaslaste silma all. Mata oma surnu!”

Kuid Aabraham kummardas maa rahva ees,
rääkis Efroniga maa rahva kuuldes ja ütles: „Kui sa ometi ise
 mind kuulda võtaksid! Mina maksan välja eest raha, võta see
 minult, et saaksin oma surnu sinna matta!”

Siis Efron vastas Aabrahamile, öeldes temale:
„Mu isand, kuule mind! Maa väärtus on nelisada hõbeseeklit -
 mis tähtsus sellel ongi minu ja sinu vahekorra juures. Mata aga
 oma surnu!”

Ja Aabraham kuulas Efronit; Aabraham vaagis Efronile raha, mida
 see hettide kuuldes oli nimetanud, nelisada hõbeseeklit,
 kaubanduses käibel olevaid.

Nõnda said Efroni väli Makpelas Mamre kohal, väli ja selles olev
 koobas ja kõik väljal olevad puud, mis olid ümber kogu selle
 maa-ala,

Aabrahami omandiks hettide nähes, kõigi juuresolekul, kes
 linna väravast läbi käisid.

Ja seejärel Aabraham mattis oma naise Saara Makpela välja
 koopasse Mamre kohal, see on Hebronis Kaananimaal.

Nõnda said väli ja selles olev koobas hettidelt Aabrahamile
 pärushauaks.