Piibel.NET
Esimene Moosese raamat1. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
20Aabraham ja Abimelek Ja Aabraham siirdus sealt Lõunamaale ning asus elama Kaadesi ja
 Suuri vahele; ta elas Geraris võõrana.

Ja Aabraham ütles oma naise Saara kohta: „Ta on minu õde.” Siis
 Gerari kuningas Abimelek läkitas järele ja võttis Saara.

Aga Jumal tuli Abimeleki juurde öösel unes ja ütles temale:
 „Vaata, sa pead surema naise pärast, kelle sa enesele võtsid,
 sest ta on abielunaine!”

Abimelek aga ei olnud temasse puutunud ja vastas: „Issand, kas
 tahad surmata ka õiget rahvast?

Eks ta öelnud mulle: Ta on minu õde? Ja tema ütles ka ise: Ta on
 mu vend. Ma tegin seda vaga südame ja süütute kätega.”

Siis ütles Jumal temale unes: „Minagi tean, et sa tegid seda vaga
 südamega ja ma hoidsin sind ka minu vastu pattu tegemast:
 sellepärast ma ei lasknud sind temasse puutuda.

Ja nüüd anna mehele naine tagasi, sest ta on prohvet ja ta
 palvetab sinu pärast, et sa jääksid elama. Aga kui sa tagasi ei anna,
 siis tea, et sina ja kõik, kes sul on, peate surema!”

Ja Abimelek tõusis hommikul vara, kutsus kõik oma sulased ning
 rääkis kõik need sõnad nende kuuldes; ja mehed kartsid väga.

Siis Abimelek kutsus Aabrahami ja ütles temale: „Mis sa meile
 tegid! Millega ma sinu vastu pattu tegin, et sa tõid suure süü
 minu ja mu kuningriigi peale? Sa oled minuga teinud sündmatuid
 tegusid!”

Ja Abimelek küsis Aabrahamilt: „Mida sa mõtlesid seda asja
 tehes?”

Ja Aabraham vastas: „Mina mõtlesin ainult, et selles paigas ei
 ole jumalakartust ja mind tapetakse mu naise pärast.

Ja tema ongi tõepoolest mu õde: mu isa tütar, kuigi mitte mu ema
 tütar; seetõttu ta sai mu naiseks.

Aga kui Jumal saatis mind isamajast rändama, ütlesin ma temale:
 Osuta mulle seda armastust, et sa kõigis paigus, kuhu tuleme,
 minu kohta ütled: Ta on mu vend.”

Siis Abimelek võttis lambaid, kitsi ja veiseid, sulaseid ja
 teenijaid ja andis Aabrahamile; ja ta andis temale tagasi
 Saara, ta naise.

Ja Abimelek ütles: „Vaata, mu maa on lahti sinu ees, ela, kus
 sulle meeldib!”

Ja Saarale ta ütles: „Näe, ma annan su vennale tuhat hõbetükki.
 Vaata, see olgu sulle hüvituseks kõigi ees, kes su juures on. Sa
 oled kõiges õigeks osutunud.”

Ja Aabraham palus Jumalat ja Jumal tegi terveks Abimeleki, ta
 naise ja ta teenijad, nõnda et nad said lapsi,

sest Issand oli sulgenud kõvasti kõik emaihud Abimeleki kojas
 Saara, Aabrahami naise pärast.