Piibel.NET
Pauluse esimene kiri korintlastele1. Korintose
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Vastutus Jumala ees Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala
 saladuste majapidajaiks.

Ent majapidajailt nõutakse, et nad oleksid ustavad.
Aga see on mulle tähtsusetu, kui teie mõistate minu üle kohut
 või teeb seda mõni inimlik kohtupäev, ka ma ise ei mõista enda
 üle kohut,

sest ma ei tea enesel olevat ühtegi süüd. Kuid selle
 põhjal ei ole ma veel õigeks mõistetud, sest Issand on see, kes minu
 üle kohut mõistab.

Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne
 kui tuleb Issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad
 ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused; ja siis saab igaüks
 kiituse Jumalalt.

Aga neid sõnu, vennad, olen ma tarvitanud enese ja Apollose kohta
 teie pärast, et te võiksite meilt õppida - mitte üle selle,
 mis on kirjutatud -, et te omavahel ei hoopleks ühe ega
 teise vastu.

Sest mis sind siis esile tõstab? Mis sul on, mida sa ei
 oleks saanud? Aga kui sa selle oled saanud, mis sa siis kiitled,
 otsekui sa ei oleks seda saanud?

Juba te olete küllalt söönud, juba te olete rikkaks läinud,
 juba te valitsete ilma meieta kuningatena! Jah, kui te tõesti
 oleksite juba kuningad, siis oleksime ka meie koos teiega kuningad!

Mulle tundub, et Jumal on meid, apostleid, pannud kõige
 viimasele kohale nagu surmamõistetuid areenil
 kogu maailmale vaadata, nii inglitele kui inimestele.

Meie oleme Kristuse pärast arutud, aga teie olete arukad
 Kristuses; meie oleme nõrgad, aga teie olete tugevad; teie olete
 aulised, aga meie oleme autud.

Praeguse tunnini me kannatame nälga ja janu, ja oleme paljad,
 ja meid pekstakse rusikatega, ja meil ei ole kusagil asu.

Ning me näeme vaeva oma kätega tööd tehes. Kui meid
 sõimatakse, siis me õnnistame, kui meid taga kiusatakse, siis me
 kannatame ära,

kui meid halvustatakse, siis me räägime lahkesti. Me oleme
 nagu maailma kõntsaks saanud, kõigi jätiseks tänini.

Ma ei kirjuta seda teie häbistamiseks, vaid et teid
 manitseda nagu oma armsaid lapsi.

Sest kui teil oleks ka kümme tuhat kasvatajat Kristuses,
 ometi ei ole teil mitut isa - evangeeliumi
 kaudu olen mina teid sünnitanud Jeesuses Kristuses.

Sellepärast ma kutsun teid üles: võtke mind eeskujuks!
Just seepärast ma saatsin teile Timoteose, kes on mu armas
 ja ustav laps Issandas, et ta tuletaks teile meelde minu teeradu
 Kristuses Jeesuses, nõnda nagu ma õpetan kõikjal igas koguduses.

Mõned on saanud suureliseks, nagu ma ei tulekski enam teie
 juurde.

Aga ma tulen varsti teie juurde, kui Issand tahab, ja
 siis ma saan selguse mitte suurustlejate sõnade, vaid väe kohta.

Sest Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes.
Mida te tahate: kas ma pean teie juurde tulema vitsaga või
 armastuse ja malbusega?